Wirtualny spacer po urzędzie

Przekaż 1% podatku Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie

Najbliższe miesiące to czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny, kwoty stanowiącej 1% podatku należnego za rok podatkowy na rzecz Fundacji „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”, która posiada status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000044082. W ten sposób możemy wspólnie przyczynić się do ochrony i poprawy zdrowia naszego społeczeństwa, nie uszczuplając rodzinnych budżetów.

Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie” działa już 18 lat.

Dzięki Państwa ofiarności zakupiono dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie laparoskop operacyjny, przekazano środki finansowe na zakończenie prac związanych z uruchomieniem Stacji Dializ, dofinansowano zakup nowoczesnych urządzeń, takich jak: echokardiograf dopplerowski, tomograf komputerowy, videoskopy, ultrasonograf do wczesnego wykrywania wad płodu, doposażono blok operacyjny. Ostatnio udało się zakupić nowy nowoczesny zestaw laparoskopowy, doposażono w sprzęt Oddział Chemioterapii Dziennej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Oddział Chirurgiczny, Laboratorium.

Nasi pacjenci, nie muszą korzystać z innych placówek i ponosić dodatkowych kosztów.

Obecnie Fundacja zbiera na wyposażenie w sprzęt nowo wybudowanego szpitala, w tym na rezonans magnetyczny.

Kierujemy więc jeszcze raz prośbę do Państwa, abyście rozważyli w tym roku swoją decyzję o przekazaniu 1% podatku na rzecz naszej Fundacji i równocześnie przyczynili się do realizacji naszego wspólnego celu.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą pomoc udzieloną przez ofiarodawców gwarantując, że przekazane wpłaty zostaną wykorzystane w sposób należyty, zgodnie z naszymi założeniami, a Państwa oczekiwaniami.

Każdemu z nas nie może być obojętny los naszego powiatowego szpitala.

Każdy z nas lub naszych bliskich może być jego pacjentem.

Nawet najdrobniejsza, wpłacona na konto Fundacji kwota przyczyni się do doposażenia naszego szpitala, a zarazem poprawi bezpieczeństwo przebywających w nim pacjentów.

Prezes Zarządu Fundacji
„Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
Stanisław Szczotka
Starosta Krotoszyński

Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 42 56
Nr konta: PKO BP O/Krotoszyn 29102022670000450200359125