Wirtualny spacer po urzędzie

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Zobacz treść uchwały nr 401/21 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego.