Umowa na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie podpisana!

16 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie podpisano umowę pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Konsorcjum Firm: Komputronik Biznes Sp. z o.o. (Lider) oraz Infracon Sp. z o.o. Sp.K. (Członek konsorcjum) na realizację rozbudowy głównej siedziby Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie.  Jest to zasadniczy etap projektu rewitalizacyjnego realizowanego przez powiat w ramach inicjatywy JESSICA 2.

W poprzedzającym podpisanie umowy wystąpieniu starosta krotoszyński Stanisław Szczotka przypomniał, iż rozbudowa szpitala jest największą w dziejach powiatu inwestycją. Nie byłaby ona możliwa, gdyby nie strategiczna decyzja Rady Powiatu o restrukturyzacji SPZOZ Krotoszyn oraz wsparcie ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wyrażone w formie preferencyjnej pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA 2, jaką powiat otrzymał na realizację projektu.

Pożyczka opiewa na kwotę 20 mln zł, kolejne 3 mln zł powiat pozyska z emisji obligacji komunalnych, a pozostałą kwotę wyasygnuje z budżetu. Wartość umowy podpisanej z głównym wykonawcą - 24 mln 501 tys. 447 zł - jest zbliżona do wartości zapisanej w projekcie powiatu. Ten fakt podkreślił starosta jako istotny w sytuacji na rynku, na którym popyt na usługi budowlane przewyższa podaż. Nie kryjąc satysfakcji z podpisanej umowy starosta zaznaczył, iż będzie częstym gościem na budowie i ma nadzieję, że inwestycja przebiegnie zgodnie z założonymi kosztami i terminami.

Dyrektor SPZOZ Krotoszyn Krzysztof Kurowski zaprezentował natomiast techniczne i organizacyjne aspekty realizacji inwestycji. Jej zasadniczym elementem jest koncentracja usług medycznych świadczonych przez szpital w jednej lokalizacji – przy ulicy Mickiewicza 21. Powierzchnia dobudowanej części to ok. 4 tys. m kw.

Prezes Zarządu Komputronik Biznes sp. z o.o. Wojciech Buczkowski wyraził satysfakcję z nowego zadania jakim będzie modernizacja krotoszyńskiego szpitala. Wspomniał o tym, iż przedsiębiorstwo realizuje już podobną inwestycję w powiecie słupeckim.

Po wystąpieniach stron przyszedł czas na podpisanie umowy. Kontrakt sygnowali: w imieniu Powiatu Krotoszyńskiego – Przewodniczący Zarządu Powiatu Stanisław Szczotka oraz Członek Zarządu Powiatu Paweł Radojewski, a w imieniu wykonawcy Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski.

Szpital po modernizacji:

Na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego oddziału chorób wewnętrznych,
jako przedłużenie tego oddziału, zaprojektowano pomieszczenia na 12 łóżek szpitalnych,
celem przeniesienia części łóżek,  dużą część parteru przeznaczono na przeniesiony z ul. Bolewskiego oddział pediatryczny (dziecięcy) na 20 łóżek, w tym 6 łóżek dla dzieci młodszych. Ponadto zaprojektowano 5 łóżek dla rodziców/opiekunów,  bezpośrednio przy wejściu na kondygnację parteru zaplanowano Izbę Przyjęć, wspólną dla wszystkich oddziałów. Obok Izby Przyjęć zaprojektowano 14- łóżkowy oddział chemioterapii dziennej, pomieszczenia dla apteki szpitalnej oraz część pomieszczeń wspólnych: magazyny czystej i brudnej bielizny, pro morte, pomieszczenia cateringu.

Na piętrze zasadniczą część przeznaczono na oddział ginekologiczno – położniczy z blokiem porodowym.  Zaprojektowano 19 łóżek położniczych w systemie matka + dziecko oraz 20 łóżek ginekologicznych, do oddziału ginekologiczno – położniczego przylegać będzie 4 – stanowiskowy oddział neonatologiczny. Przy głównym trakcie komunikacyjnym zlokalizowano oddział anestezjologii i intensywnej terapii na 6 stanowisk, co ułatwi dostęp do SOR, bloku operacyjnego i obszaru diagnostycznego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt:

Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych

w jednej lokalizacji

realizowany jest w ramach:

Program JESSICA 2
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Poddziałanie 9.2.3 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe

Priorytet inwestycyjny - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich