Rosną mury nowej części szpitala

Trwają prace przy rozbudowie szpitala powiatowego w Krotoszynie. Przedstawiamy kolejne zdjęcia ukazujące postęp prac. Przypomnijmy, że największa powiatowa inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – wspartego w ramach instrumentu JESSICA 2 - działanie 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  , poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”