Kolejne postępy na budowie szpitala

 Mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego zapewne zauważyli, że „rośnie” w szybkim tempie pierwsza kondygnacja dobudowywanej części modernizowanego Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.  

Zakończono już całkowicie wykonywanie fundamentów obiektu oraz wykonano podbudówkę  pod posadzki parteru, wykonano 95 % ścian parteru oraz niemal w całości - strop nad parterem. Gotowe są także wszystkie słupy i podciągi parteru oraz betonowe schody na jednej z trzech klatek schodowych. Trwają prace murarskie ścian pierwszego piętra, wykonano ściany żelbetowe na piętrze dla jednej klatki schodowej. Ekipy budowlane oczekują obecnie na dostawę zbiornika retencyjnego wody i elementów stropów prefabrykowanych nad pierwszym piętrem.

 Przypomnijmy, że największa powiatowa inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – wspartego w ramach instrumentu JESSICA 2 - działanie 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  , poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”