Co znajdzie się w rozbudowanej siedzibie szpitala?

Na placu rozbudowy Szpitala Powiatowego przy ulicy Mickiewicza 21 w Krotoszynie trwają prace wieńczące drugą kondygnację budynku. Widać więc już całkowity zarys obiektu. W jaki sposób zostanie zagospodarowane wnętrze rozbudowanego szpitala?

- W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego oddziału chorób wewnętrznych, jako przedłużenie tego oddziału, zaprojektowano pomieszczenia na 12 łóżek szpitalnych, celem przeniesienia części łóżek,  

- dużą część parteru przeznaczono na oddział pediatryczny (dziecięcy) na 20 łóżek, w tym 6 łóżek dla dzieci młodszych. Ponadto zaprojektowano 5 łóżek dla rodziców/opiekunów,

- bezpośrednio przy wejściu na parter, jak obecnie,  znajdować się będzie Izba Przyjęć, wspólna dla wszystkich oddziałów,

- obok Izby Przyjęć znajdzie się 14- łóżkowy oddział chemioterapii dziennej, a także m.in. pomieszczenia dla apteki szpitalnej,

-        zasadnicza część rozbudowanego piętra przeznaczona zostanie na oddział ginekologiczno – położniczy z blokiem porodowym. Zaprojektowano 19 łóżek położniczych w systemie matka + dziecko oraz 20 łóżek ginekologicznych,

-        do oddziału ginekologiczno – położniczego przylegać będzie 4 – stanowiskowy oddział neonatologiczny,

-        już obecnie przy głównym trakcie komunikacyjnym na piętrze zlokalizowany jest oddział anestezjologii i intensywnej terapii na 6 stanowisk, co ułatwia dostęp do SOR, bloku operacyjnego i obszaru diagnostycznego.

-        część pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zostanie przeniesiona do nowo dobudowanej części szpitala, co pozwoli na wygospodarowanie miejsca niezbędnego dla utworzenia w jednej lokalizacji kompleksowego centrum diagnostyki obrazowej oraz laboratorium – wspólnych dla wszystkich oddziałów szpitalnych.

Przypomnijmy, że największa powiatowa inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – wspartego w ramach instrumentu JESSICA 2 - działanie 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  , poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”