PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Karola F. Libelta w Krotoszynie
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.