Wirtualny spacer po urzędzie

Projekty 2014-2020

W latach 2014-2020 Powiat Krotoszyński oraz jego jednostki będą aplikować o środki zewnętrzne na wsparcie finansowe projektów obejmujących najważniejsze obszary kompetencji powiatu, a więc: edukację, zdrowie, rynek pracy, wsparcie społeczne, bezpieczeństwo, administracja.

Projekty ze wsparciem Unii Europejskiej

"Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska ZSP 1 Krotoszyn

Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska ZSP 3 Krotoszyn

Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska ZSP Koźmin Wlkp.

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego

Life in plastic – is it fantastic?

Europa – czemu nie?

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim III POWER

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim IV POWER

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim IV WRPO

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim V POWER

 

Cyfrowy Powiat Krotoszyński

Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim

 

Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim

 

Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny

Doposażenie w sprzęt medyczny szpitalnego oddziału ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego

Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji

 

Pozostałe projekty

Przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim od DK nr 15

Budowa/przebudowa drogi powiatowej 5188P, ulica Chwaliszewska w Krotoszynie od DK 36 do DW 444 – etap I

Remont ulicy Słodowej w Krotoszynie

Remont ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie

Remont ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie – chodnik

Remont chodnika w Trzemesznie

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

Remont ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baszków – Bestwin

Wykonanie chodnika w m. Rozdrażew

 

 Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi – I edycja

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi – II edycja

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi – III edycja

Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Program asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Aktywny samorząd – środki PFRON. Wyrównywanie różnic między regionami

 

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

„W siłce siła”

„Doświadczanie natury”

„Kolorowy radosny świat? To dla mnie”

 

Termomodernizacja budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego

Odbudowa populacji kuropatwy polnej na terenie obwodów łowieckich w powiecie krotoszyńskim w ramach programu -Ożywić Pola- jako element wzbogacający ekosystemy polne województwa wielkopolskiego