Wirtualny spacer po urzędzie

Samorząd

W dziale SAMORZĄD można uzyskać informacje na temat:

- Rady Powiatu - jej składu, zasad funkcjonowania, podejmowanych uchwał, składu  komisji stałych, działalności radnych oraz kluczowych dokumentów przyjmowanych przez Radę (statut, budżet, strategia). 

- Zarządu Powiatu – Starosty, wicestarosty i pozostałych członków Zarządu, zasad funkcjonowania i podejmowanych uchwał.

- jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży – zasad ich funkcjonowania oraz danych teleadresowych.