Wirtualny spacer po urzędzie

Zabytki

NAJCENNIEJSZE  WYBRANE  ZABYTKI  ZIEMI  KROTOSZYŃSKIEJ  OBEJMUJĄ:

W Krotoszynie:

 • Późnorenesansowy kościół par. św. Jana Chrzciciela – fara

 • Neorenesansowy ratusz (XVII-XIXw.)

 • Kościół potrynitarski, obecnie Św. Piotra i Pawła. W przyległym barokowym budynku poklasztornym Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka

 • Klasyczny kościół Św. Andrzeja Boboli, dawniej- ewangelicki. W sąsiedztwie dawna pastorówka i dom kantora

 • Drewniany kościół Św. Fabiana i Sebastiana – dawny Szpitalny Św. Rocha

 • Krotoszyn Stary - kościół drewniany Św. Marii Magdaleny świątynia o najstarszej metryce w okolicach miasta (od XII w.)

 • Zespół pałacowy: barokowy pałac Gałeckich z późnoklasycystyczną fasadą (koniec XVII w., przebud. 1820) Oficyna

W Koźminie Wielkopolskim:

 • Zamek z XIV wieku gruntownie przekształcony i rozbudowany w II połowie XVI wieku

 • Kościół pw. św. Wawrzyńca z II połowy XV wieku z płaskorzeźbą w ołtarzu głównym przedstawiają zaśnięcie Najświętszej Maryi ( z I poł. XVI wieku.)

 • Kościół pw. św. Stanisława – dawny Klasztor Bernardynów wzniesiony w latach 1648-1670

 • Cmentarz żydowski z ok. 600 mogiłami, z których najstarsza pochodzi z 1806r, a najnowsza z 1969 r.

 • Wiatrak-typu koźlak, pobudowany w 1868 r.

 W Sulmierzycach:

 • Jedyny w Wielkopolsce drewniany ratusz (1743), zaliczany jest on do zabytków klasy zerowej, uważany jest też za jedyny tego typu obiekt w Europie

 • Wiatrak koźlak z XVI w. przy drodze do Chwaliszewa, obecnie częściowo odrestaurowany

 W Zdunach:

 • Największy w Wielkopolsce zespół zabudowy małomiasteczkowej - pamiątka po trzech miasteczkach (Zduny Niemieckie, Zduny Polskie, Sieniutowo), układ urbanistyczny z dwoma rynkami i wydłużonym placem

 • Ratusz z 1684 oraz oryginalne domki mieszczańskie liczące ponad 200 lat

 • Piaski koło Rochów - grodzisko o wałach czworobocznych o wym. 100x100 m; wys. do 2,5 m, gdzie odbywały się badania archeologiczne od r. 1976

 • Borownica - miejsce walk powstańczych 1918-1919. Szaniec. Kopiec kamienny ku czci powstańców

W Kobylinie:

 • Ratusz na rynku miasta, nad drzwiami wejściowymi – herb miasta
 • Kościół par. gotycki z 1512 r. przebud. XVI w., 1782 . W ołtarzu głównym tryptyk renesansowy z legendą Św. Stanisława biskupa, na desce lipowej (1518)

 • Kościół klasztorny Bernardynów zbudowany wraz z klasztorem w XV/XVI w., przebudowany w XVIII w. w kruchcie renesansowy nagrobek fundatora, drewniana dzwonnica ( 1 poł XVIII w.)

 • Drewniana wieża nieistniejącego kościoła ewangelickiego (XVIII w.)

 • Smolice (4 km zach.). Neobarokowy pałac otoczony rozległym parkiem. Kościół neobarokowy (1907-1909)

 • Starygród (10 km płn. wsch.) od roku 1232 gród kasztelański, po którym kopiec nad Orlą, ze szczątkami dwu wałów, kościół drewniany fund. Wojciecha Zdżarowskiego z Kuklinowa (1650)

 W Rozdrażewie:

 • Kościół późnorenesansowy (1640) z fundacji biskupa kujawskiego Hieronima Rozdrażewskiego