Wirtualny spacer po urzędzie

Telefony

tel. 62 725 42 56 do 57
tel. 62 722 66 60 do 64
fax 62 725 34 23

Tel. wew Stanowisko Imię i nazwisko
Władze powiatowe
311 Starosta Stanisław Szczotka
311 Wicestarosta Paweł Radojewski
316 Sekretarz Powiatu Krzysztof Kaczmarek
312 Skarbnik Powiatu Andrzej Jerzak
318 Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta
Wydział Organizacyjny (OR)
316 Naczelnik Wydziału Krzysztof Kaczmarek
320 Z-ca Naczelnika Joanna Dymarska-Kaczmarek
311 360 Sekretariat Patrycja Śliwińska-Bajodek,
Marzena Nowakowska
377 Informatyk Tomasz Nowaczyk, Krzysztof Banaszak
355 Kierownik Referatu Gospodarczego Hanna Liberska
321   Dobrawa Cieślak
321 Kierowca Jacek Ptak
318 Biuro Rady Ewa Banaszek, Barbara Paśkiewicz,
Paulina Mikołajczyk
326 Punkt Informacyjny Katarzyna Sobczak, Sylwia Handzlik
Biuro Prawne (P)
319 Radca Prawny Ewa Lindner-Graf
309   Anna Szczepaniak
Wydział Finanów (Fn)
312 Naczelnik Wydziału Andrzej Jerzak
306 Z-ca Naczelnika Krystyna Zielonka
348 Księgowość Aleksandra Osuch, Julita Paterczyk,
Sandra Skitek
307   Hanna Jakubek, Danuta Marciniak
359   Żaneta Kostrzewa
356   Dorota Markowska, Natalia Mandrysz
351   Janina Wojciechowska
324 Kasa Martyna Ignasiak
Wydział Architektury i Budownictwa (Arb)
322 Naczelnik Wydziału Krzysztof Pawlak
314 . Justyna Szymczak, Anna Kuczyńska
313   Justyna Kmieciak, Elżbieta Kędzierska
328 364   Halina Włodarczyk
352   Łucja Roszczak
Wydział Komunikacji i Dróg (KmD)
340 Naczelnik Wydziału Janusz Hyliński
303 Z-ca Naczelnika Katarzyna Chmielewska
303 Rejestracja Pojazdów Katarzyna Chmielewska, Tomasz Głowienkowski, Ewa Hylewicz, Donata Kala, Eugenia Koźmińska,
Dominika Szczotka
345   Mateusz Ignasiak, Kinga Szczotka, Iwona Winiewicz
304 Zarządzanie ruchem na drogach Martyna Wałęsa
305 Prawa Jazdy Małgorzata Rożek, Natalia Włodarczyk, Monika Wolniak, Jagoda Wawrzyniak
350   Agnieszka Klajbert
340 OSK, SKP, Instruktorzy Janusz Hyliński
368 Transport Drogowy Marek Beker

 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (OB)

301 Naczelnik Wydziału Andrzej Wichłacz
346 Obrona Cywilna Alicja Figura
308 Stowarzyszenia Judyta Nowaczyk
347 Sprawy wojskowe Karolina Kluba

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)

325 Naczelnik Wydziału Danuta Kułaga
317 . Grzegorz Ziętkiewicz, Mariusz Woźny
338   Natalia Kubiak, Paula Szymkowiak

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

343 Naczelnik Wydziału Przemysław Wójcik
363 . Renata Ciesiółka, Arleta Fabisiak-Płonka
339   Anna Kozłowska
344   Anna Gronowicz, Joanna Paterek
376   Waldemar Wronecki

Biuro Promocji i Rozwoju (PR)

342 Kierownik Biura Marzena Wiśniewska
349 . Małgorzata Krupa, Anna Kopras

 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, i Gospodarki Nieruchomościami (GG)

329 Naczelnik Wydziału Dariusz Kłakulak
331 Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru Renata Kubiak
357 Narada koordynacyjna Karol Szulc
333 Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru
Romana Williams, Karolina Rura
334 Referat Geodezji, Kartografii
i Katastru
Justyna Wierzowiecka, Sylwia Konrady
332 Ewidencja gruntów - wypisy Przemysław Pietrzak
367 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Jędrkowiak
336 Referat Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Piotrowska, Żaklina Szymczak, Barbara Boroch, Monika Patryas
366 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Aldona Lis
337 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Daria Urbańska, Anna Karolczak
327   Lucyna Mikajewska-Trawińska,
Paulina Wnuk, Anna Błaszczyk
357   Arkadiusz Drygas, Karol Szulc,
Miłosz Roszak

 Stanowisko ds. Audytu (A)

302 . Anna Koźmińska

 Stanowisko ds. Kontroli (K)

335   Maciej Oprysiak

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)

Stanowisko ds. BHP

354 Powiatowy Rzecznik Praw Konsuenta Mikołaj Lechman
354 Stanowisko ds. BHP Łukasz Rabenda