Wirtualny spacer po urzędzie

Oferta inwestycyjna

Starosta odda nieruchomość w dzierżawę

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Nowym Folwarku, oznaczonej  działką nr 12/4 o powierzchni 1,0049 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 0,0100 ha. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.). 

Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka