Wirtualny spacer po urzędzie

Strefa Płatnego Parkowania

DROGI POWIATOWE NA TERENIE MIASTA KROTOSZYNA OBJĘTE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA:
- ul. Zdunowska na odcinku od Rynku do 56-go Pułku Piechoty Wlkp.
- ul. Benicka od ul. Słodowej do ul. Mickiewicza
- Domki Farne
- ul. Dworcowa od ul. Kobylińskiej do ul. Konstytucji 3 Maja
- ul. Farna
- ul. Floriańska
- ul. Kaliska
- ul. Kościuszki
- ul. Koźmińska od Rynku do ul. Mickiewicza
- ul. Piastowska
- ul. Polna
- ul. Słodowa
- ul. Więźniów Politycznych od ul. Koźmińskiej do ul. Kobierskiej
- ul. Woskowa
- ul. Zamkowa

DROGI GMINNE NA TERENIE MIASTA KROTOSZYNA OBJĘTE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA:
- Aleja Powstańców Wlkp.
- ul. Garncarska
- ul. Gołębia
- Mały Rynek
- ul. Nowa
- ul. Podgórna
- ul. Poprzeczna
- Rynek
- ul. Spichrzowa
- ul. Studzienna
- ul. Spichrzowa
- ul. Studzienna
- parking na targowisku miejskim
- plac Jana Pawła II
- parking przy ul. Słodowej obok domu parafialnego św. ap. Piotra i Pawła (przy placu zabaw)
- parking przy ul. Koźmińskiej obok Placu Kardynała Wyszyńskiego (przy „Biedronce”)
- parking przy ul. Słodowej obok posterunku energetycznego (plac za 'Rozchulantyną')

 OPŁATY obowiązują we wszystkie dni robocze w godzinach od godz. 9.00 do 18.30, a na parkingu przy targowisku w dni targowe od godz. 6.00 do 13.00.

 1. OPŁATY JEDNORAZOWE:
- za pierwsze 30 minut parkowania - 1,00 zł
- za 60 minut parkowania - 2,00 zł
- za rozpoczętą drugą godzinę parkowania - 2,40 zł
- za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania - 2,80 zł
- za rozpoczętą czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł

2. OPŁATY ABONAMENTOWE:
- abonament półmiesięczny - 40,00 zł
- abonament miesięczny - 80,00 zł

 3. PARKING TARGOWISKA MIEJSKIEGO:
- 2,50 zł dziennie w dni targowe.

4. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE:
- za zastrzeżone stanowiska (koperty) w strefach płatnego parkowania w dni robocze w okresie miesięcznym - 150,00 zł
- miesięczna stawka dla pojazdu samochodowego z identyfikatorem przewożącego osobę niepełnosprawną - 25,00 zł
- miesięczna stawka dla pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 2,5 tony z identyfikatorem mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach strefy i nie posiadającego wjazdu na posesję - 20,00 zł
- półmiesięczna stawka dla pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 2,5 tony z identyfikatorem mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach strefy i nie posiadającego wjazdu na posesję - 13,00 zł
- za parkowanie pojazdów wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, straży miejskiej, zarządcy drogi) oraz dla pojazdów samochodowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej - stawka zerowa

5. OPŁATY DODATKOWE ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
- przekroczenie opłaconego okresu parkowania w dniu parkowania (po wyjeździe z parkingu bez opłaty) - wartość opłaty za parkowanie plus 10 zł
- przekroczenie opłaconego czasu parkowania i zgłoszenie się do opłaty następnego dnia roboczego, jednak nie później niż do siódmego dnia roboczego - wartość opłaty za parkowanie plus 20 zł
- przekroczenie opłaconego czasu parkowania i zgłoszenie się do opłaty po siedmiu dniach roboczych - wartość opłaty za parkowanie plus 30 zł
- nie dokonanie opłat za parkowanie - 50 zł

Biuro Płatnej Strefy Parkowania (drogi powiatowe) – siedziba Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Transportowa 1

Biuro Płatnej Strefy Parkowania (drogi gminne) - Rynek 1/2