Wirtualny spacer po urzędzie

Współpraca międzynarodowa

Powiat Krotoszyński ma dwóch partnerów zagranicznych - Powiat Ziemski Germersheim, położony w Nadrenii Palatynacie (Niemcy), oraz Związek Gmin Marcali, położony w okolicach południowego Balatonu (Węgry).

Powiat Ziemski Germersheim

Do nawiązania kontaktów z tym powiatem doszło w roku 2004. Dzięki wcześniejszej współpracy pomiędzy miastami - Koźmin Wielkopolski i Bellheim. Pierwszą część Umowy o partnerskiej współpracy podpisano 19 maja 2008 r. w Krotoszynie, a drugą - 29 września 2008 r. w Germersheim.

Umowę sygnowali - starosta krotoszyński Leszek Kulka oraz starosta Germersheim - Fritz Brechtel.

Wzajemne kontakty powiatów opierają się przede wszystkim na wymianie grup zawodowych i społecznych - w głównej mierze na wymianie młodzieży (sportowcy, strażacy, zespoły artystyczne).

Strona internetowa Powiatu Ziemskiego Geremersheim:
http://www.kreis-germersheim.de/kv_germersheim/

Związek Gmin Marcali

Kontakty powiatu z samorządami węgierskimi również datują się na rok 2004r. W listopadzie 2008r. wiceprzewodniczący Związku Gmin Marcali György Galácz.i starosta Leszek Kulka podpisali umowę przedwstępną o współpracy. Rok później sfinalizowano partnerstwo ostateczną umową. Pierwszą jej część podpisano w maju 2009 r. na Węgrzech, a drugą 11 września 2009 r. - w Polsce. Dokument sygnowali dr Sütő László - Przewodniczący Związku Gmin Marcali i starosta Leszek Kulka.

Współpraca z Marcali również owocuje przede wszystkim wymianą młodzieżową - sportową, kulturalną i strażacką, a także wyminą gospodarczą.

Strona internetowa Związku Gmin Marcali: http://www.marcali.hu/