Wirtualny spacer po urzędzie

Skład Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Poczta

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • polonista, emerytowany dyrektor i wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie do spraw oddziałów przysposabiających do pracy
 • animator kultury, aktor i reżyser teatrów amatorskich
 • członek Społecznej Rady Kultury przy KOK-u, działacz PTTK i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 • członek Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn i Zarządu Wojewódzkiego PTSM w Poznaniu
 • odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Pracę z Młodzieżą PTTK
 • działalność charytatywna w Lions Club Krotoszyn
 • działalność w Stowarzyszeniu „Szansa”
 • aktywny działacz ruchu seniorskiego na terenie powiatu
 • radny II kadencji Rady Miejskiej w Krotoszynie oraz radny II, III, IV i V kadencji Rady Powiatu
 • organizator i prowadzący wielu wydarzeń społecznych u kulturalnych

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Rękosiewicz

 • wykształcenie wyższe
 • emerytowany Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
 • posiada bogate doświadczenie z zakresu działania samorządu zdobywane w kraju jak i poza jego granicami
 • w samorządzie działa od początku jego powstania czyli od 1990 roku: była radną Rady Miejskiej w Sulmierzycach, radną Rady Powiatu Krotoszyńskiego, członkiem Zarządu Sejmiku Wojewódzkiego
 • w latach 1990 – 2006 pełniła funkcję Burmistrza Sulmierzyc
 • w V kadencji Rady Powiatu Krotoszyńskiego pełniła funkcję wiceprzewodniczącej
 • aktywnie działa w wielu organizacjach społecznych
 • wiedzą i doświadczeniem samorządowym chętnie dzieli się z innymi wspierając mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w różnych indywidualnych sprawach, pomagając w rozwiązywaniu problemów z którymi zmagają się mieszkańcy w codziennym życiu

Dariusz Rozum

 • prowadzi własną działalność gospodarczą
 • prezes Polskiego Związku Sumo, prezydent Europejskiej Federacji Sumo
 • prezes Krotoszyńskiego Zrzeszenia Handlu i Usług; działacz rzemiosła
 • był aktywnym radnym Rady Miejskiej w Krotoszynie w latach 2002–2010
 • radny V kadencji Rady Powiatu Krotoszyńskiego i przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • posiada doświadczenie w organizacji wielu imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym