Wirtualny spacer po urzędzie

WAŻNE! Przywrócone terminy w rejestracji!!!

Od 1 stycznia 2021 r. został przywrócony 30 dniowy termin na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu. Niedokonanie tych czynności w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Aby zgłosić zbycie pojazdu, należy wypełnić wniosek ogólny- http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,30772,wzor-wniosku-ogolnego.html, załączyć do niego kserokopię umowy/faktury/darowizny itp. i wysłać go pocztą lub złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Wniosek można również wypełnić elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej- http://cu.spkrotoszyn.nv.pl/Service/getService/id,20,cid,81.html lub przez usługi e-puap.

Rejestracji pojazdu można dokonać poprzez rezerwację wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg, pod adresem internetowym- https://www.bezkolejki.eu/spkrotoszyn lub telefonicznie pod numerami 62 722 01 02 i 62 722 66 64. 

Zachęcam Państwa do korzystania z rezerwacji internetowej. W wydziale należy pojawić się około 5 minut przed zaplanowaną wizytą i potwierdzić obecność w biletomacie poprzez wpisanie wygenerowanego kodu (otrzymanego podczas rezerwacji).  

Przypominam, że przepisy dotyczące zgłaszania zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu oraz nakładania kar weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dotyczą właściciela pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, który nie dokona rejestracji w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju oraz właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który w terminie nieprzekraczającym 30 dni, nie zawiadomi Starosty o jego nabyciu lub zbyciu.

Od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na mocy specustawy, termin został wydłużony do 180 dni. Od 2021 r. wrócił 30 dniowy termin na dokonanie tych czynności.

 

Janusz Hyliński

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

Zdjęcie: Źródło