Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, z dniem 9.03.2021 r. na okres 21 dni, wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Skarbu Państwa.

Wykaz dotyczy nieruchomości:

1. położonej w Sulmierzycach, na ark. mapy 19, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 1232  o pow. 0,0113 ha, nr 1238 o pow. 0,0015 ha i nr 1245 o pow. 0,0412 ha;

2. położonej w Wyganowie gm. Kobylin, na ark. mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 2/1 o pow. 0,5500 ha;

3. położonej w Smolicach gm. Kobylin, na ark. mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 877, o pow. 1,8800 ha;

4. położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej, ark. mapy 90, część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4510/2 o pow. 2,0485 ha.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).