Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór do Grupy Puszukiwawczo-Ratowniczej

Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Szukamy i Ratujemy, działająca na terenie Województwa Wielkopolskiego, prowadzi rekrutację nowych ratowników - również na trenie miasta Krotoszyna i powiatu krotoszyńskiego. Najbliższy termin to sobota, 13 lutego.

Czytaj więcej...

Uwaga organizacje pozarządowe!

Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały Nr 387/21 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2021. Dokumenty do pobrania: Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs „Chronimy Zwierzynę Drobną”

W ramach kolejnej odsłony konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Chronimy Zwierzynę Drobną”, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież szkól ponadpodstawowych z terenu całego powiatu krotoszyńskiego oraz gminy Odolanów do dnia 25 stycznia 2021 roku dostarczały swoje prace. W dniu 29 stycznia br. komisja konkursowa dokonała oceny tych prac i rozstrzygnięcia konkursu, a nie była to łatwe zadanie, ponieważ wszystkie prace były ciekawe i wyjątkowe. Celem akcji jak zawsze jest popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ratowania zagrożonej fauny.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnym mrozie

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 wydane przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 09.02.2021 r.

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, z dniem 2.02.2021 r. wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Tomnice, gm. Krotoszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 264 o pow. 0,1700 ha, przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, z dniem 2.02.2021 r. wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Starkówiec, gm. Kobylin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 13 o pow. 0,2600 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej