Wirtualny spacer po urzędzie

Józef Jaśkowiak działa w sporcie już 70 lat

W czwartek, 18 lutego br.  w starostwie, odbyło się spotkanie poświęcone Jubileuszowi 70-lecia działalności sportowej członka honorowego KKS ASTRA w Krotoszynie - Józefa Jaśkowiaka. Blisko 89-letni, zasłużony sportowiec i działacz sportowy odebrał z rąk wicestarosty złotą odznakę honorową KOZPN w Kaliszu oraz okazały puchar ufundowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut. starostwa, w dowód uznania i wdzięczności za wieloletnią działalność w sporcie.

Czytaj więcej...

Uwaga organizacje pozarządowe!

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej zostało zamieszczone ogłoszenie: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich".

Link do strony z ogłoszeniem: Ogłoszenie o konkursie

Uwaga, będzie ślisko!

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 wydane przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 17.02.2021 r.

Czytaj więcej...

Czy normalizacja w technikum jest potrzebna?

W czwartek, 11 lutego 2021 r. odbyło się seminarium pt. „Normalizacja w technikum – czy jest potrzebna?”. Organizatorami tego wydarzenia edukacyjnego było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym reprezentowanym przez pana dr. inż. Zygmunta Niechodę.

Czytaj więcej...

Przekaż 1% podatku Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie

Najbliższe miesiące to czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny, kwoty stanowiącej 1% podatku należnego za rok podatkowy na rzecz Fundacji „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”, która posiada status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000044082. W ten sposób możemy wspólnie przyczynić się do ochrony i poprawy zdrowia naszego społeczeństwa, nie uszczuplając rodzinnych budżetów.

Czytaj więcej...