Wirtualny spacer po urzędzie

Kolejne ostrzeżenie o oblodzeniu

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 wydane przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 14.01.2021 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej

Administracja skarbowa apeluje! Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...

UWAGA organizacje pozarządowe!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety "Organizacje wobec pandemii", przygotowanej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl. Ma być to sprawdzenie, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii.

Czytaj więcej...

Nowa ekopracownia w koźmińskim liceum

Dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. doposażono nowoczesną pracownię biologiczno-ekologiczną. W ramach projektu zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy o wartości 95 644,30 zł. Niemal 89 % tej kwoty stanowi dofinansowanie WFOŚiGW.

Czytaj więcej...