II przetarg - nadzór autorski

W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono informację o zamówieniu: Przetarg nieograniczony - Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury II.

Treść ogłoszenia o przetargu

Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o zmówieniu: Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. "Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji."

Treść ogłoszenia o przetargu